Báo Cáo Thị Trường Phân Bón Việt Nam

02/06/2021 Quản Trị

            Dựa theo bài báo cáo của Mordor Intelligence, ngành phân bón Việt Nam có giá trị ở khoảng $ 1,781.2 triệu Đô La Mỹ trong năm 2020, tỷ lệ CAGR tăng 4.9% trong thời gian dự đoán (2021-2026). Vì đại dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam đã có những […]

Xem thêm