SA (Ammonium Sulphate)

SA Capro Trung Quốc

Loại phân bón: Phân Amoni sulphat (SA)

Xuất xứ: Trung Quốc

Khối lượng tịnh: 50kg

Công dụng:

– Phân bón SA dùng để bón gốc hoặc hòa nước tưới cho các loại cây trồng

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

– Liều lượng bón có thể điều chỉnh tùy từng loại cây, loại đất, thời tiết cho phù hợp.

SA Hàn Quốc

Loại phân bón: Phân Amoni sulphat (SA)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Khối lượng tịnh: 50kg

Công dụng:

– Phân bón SA dùng để bón gốc hoặc hòa nước tưới cho các loại cây trồng

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

– Liều lượng bón có thể điều chỉnh tùy từng loại cây, loại đất, thời tiết cho phù hợp.

02773 837259