UREA Nhập khẩu

UREA INDONESIA (HẠT TRONG)

Loại phân bón: phân Urê

Xuất xứ: Indonesia

Khối lượng tịnh: 50kg

Loại hạt: hạt trong

02773 837259